ПОРТРЕТЫ
PORTRAITS
ALISA BOGDANAITE, 2020
EVGENIY ASSE, 2019
VARYA, 2019
VITALIK, 2018
EVGENIY TKACHENKO, 2017
YURI GRYMOV, 2017
NIKA VODVUD, 2017
DIMA, 2017
KOSTYA, 2017
OKSANA, 2017
VLADIMIR, 2017
VLADIMIR, 2017
KIEV FASHION DAYS, 2017
IVAN ZOLOTO, 2016
GAIKA, 2016
GAIKA, 2016
NADYA TOLOKONNIKOVA, 2016
PUSSY RIOT'S CHAIKA, 2016
PETR PAVLENSKIY, 2016
PETR PAVLENSKIY, 2016
PHARAOH, 2016
ANDREY FILIPPOV, 2016
ARKHI, 2015
VARYA, 2015
NASTYA, 2015
MILYUTINSKI SQUAT, 2015
ARTYOM, ALYONA, ANDREY, 2015
IGOR, 2014
KLIN, 2014